6. Beheerapplicatie SAM

Module 6: Meerjarenbegroting en planning

De meerjarenbegroting in de beheerapplicatie SAM geeft u een helder overzicht van de benodigde investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de 4 hoofdgroepen:

  • pomp(en);
  • mechanische installatie;
  • elektrische installatie;
  • bouwkundige installatie.

Per groep en onderdeel kan een vervangingswaarde worden toegekend, welke samen met de gegevens uit het paspoort (jaar van aanleg, pomptype, opbouw installatie, type besturing, etc)  dient als basis voor het bepalen van de restlevensduur per installatie. De waardering vanuit de inspectie kan van invloed zijn op de restlevensduur van de installatie en wordt daarom automatisch meegenomen in de vervangingsplanning.

Binnen de meerjarenbegroting ontstaat hierdoor een helder overzicht van de jaarlijkse benodigde investeringen en kan eenvoudige een jaarplanning worden opgesteld.

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences