BRL Inspecties

Inspecties conform BRL K14020

BRL K14020 is de norm voor Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompen en gemalen. Door het toepassen van de norm is het mogelijk op een eenduidige manier installaties te onderhouden en te monitoren.

Sencon voert als onafhankelijk specialist tegen scherpe tarieven inspecties voor u uit. Wij adviseren de BRL-inspecties jaarlijks uit te voeren, zodat toestandsafhankelijk onderhoud kan worden uitgevoerd aan uw riooltechnische installaties.

De Sencon Aanpak:

  • De BRL inspecties worden uitgevoerd door een vaktechnisch specialist met ruime ervaring.
  • Tijdens de inspectie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
    • Beoordelen van alle componenten van pompen en gemalen volgens de BRL K14020, waaronder door visuele inspectie, controle en metingen.
  • Per installatie wordt een inspectierapport opgesteld. In de rapportage worden overzichtelijk de uitkomsten van de visuele inspectie, controles, metingen en de constateringen weergegeven.
  • Bij klanten die gebruik maken van beheerapplicatie SAM wordt de rapportage direct opgenomen in de beheerapplicatie.

Vervolgstappen

Vanzelfsprekend adviseren wij u graag over het vervolgtraject voor herstellen van de tijdens de inspectie gevonden gebreken en constateringen tot advies over onderhouds- en renovatieprojecten.

 

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences