Bestek voor nieuwbouw of renovatie

Ondersteuning en advies van ontwerp t/m oplevering

Sencon ondersteunt en adviseert opdrachtgevers bij het maken van bestekken en Programma van Eisen voor nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsprojecten van gemalen van ontwerp tot de oplevering. Dit zowel mechanisch, elektrotechnisch als ook civieltechnisch.

De Sencon aanpak:

Bestekken

Wij hebben jarenlange praktische ervaring met het opstellen van RAW-bestekken en kennis van de actuele aanbestedingswetgeving (AR2012). Wij verzorgen een helder document.

In het bestek wordt een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden opgenomen, vertaald in bestekposten, bijlagen en tekeningen. Als bijlage wordt een Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) toegevoegd. Het bestek kan worden gebruikt voor onderhandse c.q. openbare aanbestedingen.

Aanbestedingstrajecten

Sencon kan u daarnaast begeleiden en ontzorgen in het aanbestedingstraject. Een aanbestedingstraject dient zorgvuldig te worden opgezet en ingevuld, aangezien er zowel voor de opdrachtgever als de inschrijvers grote belangen mee gemoeid zijn. Wij kunnen een aanbestedingstraject juridisch en procedureel op een juiste wijze voorbereiden en uitvoeren van het schrijven van de nota van inlichtingen tot het opstellen van het gunningsadvies.

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences