Inventarisatie van uw installaties

De staat van uw installaties in een helder overzicht

Hoofdgemalen, minigemalen en randvoorzieningen zijn kapitaalintensieve objecten. Sencon voert inventarisaties (nulinspecties) uit van al uw riooltechnische installaties, met als doel inzicht te krijgen in de huidige technische staat van de installaties en hiermee te bepalen welke aanpassingen nodig zijn om een goede werking voor de komende jaren te garanderen.

De Sencon Aanpak:

 • De riooltechnische installaties worden geïnventariseerd, beoordeeld en gefotografeerd.
 • Tijdens de inventarisatie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Inventarisatie van toegepaste onderdelen, onderverdeelt naar elektrisch, mechanisch, pomptechnisch en civieltechnisch.
  • Beoordelen van de huidige staat van deze onderdelen op basis van de BRL K14020.
  • Bepalen van de technische staat van de elektrische installatie, inclusief de buitenopstellingkast;
  • Visueel beoordelen van de huidige staat van het leidingwerk;
  • Doormeten en beoordelen van de pompen (slijtage, etc.);
  • Visueel beoordelen van de pompput met afdekking;
  • Beoordelen van de algehele werking van de installatie;
 • Van de inventarisatie wordt per installatie een ‘Paspoort’ opgesteld, inclusief een fotorapportage. In de rapportage worden overzichtelijk alle toegepaste onderdelen (elektrisch, mechanisch, pomptechnisch en civieltechnisch) weergegeven en de huidige staat (goed, redelijk, slecht) op basis van de BRL K14020. 
 • Bij klanten die gebruik maken van beheerapplicatie SAM wordt de rapportage direct omgezet naar een paspoort en wordt de fotorapportage bij de juiste installatie getoond.

Vervolgstappen:

Indien gewenst kan de rapportage worden uitgebreid tot een operationeel plan. De bevindingen uit de inventarisatie worden onderbouwd met een heldere begroting verdeeld over 3 perioden (binnen 2, 5 en 10 jaar). Per riooltechnische installatie wordt aangegeven welke onderdelen vervangen dienen te worden en wat de geraamde kosten hiervan zijn. Het operationeel plan kan als input dienen voor het de vGPR.

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences