1. Beheerapplicatie SAM

Module 1: paspoort

Binnen het paspoort wordt onderscheid gemaakt in 4 hoofdgroepen, te weten:

  • Pompgegevens (fabricaat, type, serienummer, etc);
  • Mechanische installatie (leidingdiameters, materiaalsoort, aanwezige componenten);
  • Elektrische installaties (kastuitvoering, type besturing, telemetrie, niveauregeling, etc);
  • Bouwkundige installatie (gegevens pompput, leidingen, etc).

Bij het toevoegen van een installatie kan als eerste gekozen worden voor het desbetreffende type installatie (hoofdgemaal, randvoorziening of drukriolering) Hierna zal zich automatisch de gehele lay-out van het paspoort  volledig hier op inrichten.

Daarnaast biedt het pakket vanzelfsprekend de mogelijkheid tot het vastleggen van alle objectgerelateerde gegevens. Te denken valt aan:

  • Locatie gegevens: objectcode, straatnaam, deelgebied, xyz coördinaten, met een detailkaart van de locatie;
  • Overzichtskaart met een totaal overzicht van alle objecten;
  • Gegevens persleiding;
  • Ontwerpcapaciteit pomp(en);
  • Aanwezigheid geurfilter, waterslagvoorziening, nooduitlaat, etc.;
  • Maatvoering, BOB’s, etc.

Dankzij deze applicatie in SAM is het zelf opzoeken en invoeren van al uw standaard gegevens verleden tijd.  Alle voorkomende pompmerken, typen en onderstations zijn veelal standaard ingevoerd. Hierdoor worden na het selecteren van een pomp direct de bijbehorende gegevens zoals pompcurve, technische specificaties, installatie en onderhoudshandleiding, onderdelenlijst, installatiehandleiding en gebruikershandleiding automatisch toegevoegd. Ook de meest voorkomende componenten zoals persleidingen, kastuitvoeringen, besturingstypen, etc. zijn reeds opgenomen in uw keuzelijst. Dit maakt het pakket zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences