2. Beheerapplicatie SAM

Module 2: Inspectiegegevens

Het pakket biedt de mogelijkheid om de periodieke gegevens van het meest recent gepleegde onderhoud vast te leggen volgens de algemene geldende normen en de nieuwe  BRL K14020 norm, de norm voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan rioolgemalen welke door de Kiwa is geïntroduceerd. De specifieke opzet geeft u als eigenaar van de installaties de mogelijkheid om de uitvoering van het onderhoud uit te laten voeren volgens één vaste werkmethode, ongeacht de uitvoerende partij. Hiermee behoort een verscheidenheid aan rapportages en het veelal ontbreken van belangrijke gegevens tot het verleden.

Deze module biedt de mogelijkheid om een beoordeling te geven aan verschillende hoofdgroepen (pomp(en), mechanische installatie, elektrische installatie, bouwkundige installatie). Deze gegevens worden meegenomen in het bepalen van de restlevensduur van de installatie, zodat automatisch na iedere onderhoudsronde een herziening van de meerjarenbegroting plaatsvindt.

 

 

 

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences