4. SAM Beheerapplicatie

Module 4: Acties

Naast het vastleggen van storingen (correctief onderhoud) is het mogelijk om binnen applicatie alle overige werkzaamheden te registreren. Te denken valt aan het vastleggen van:

  • Periodieke NEN 3140 keuringen;
  • Periodieke reiniging van de verschillende gemalen;
  • Renovatiewerkzaamheden;
  • Periodieke controle van schuiven en kleppen.

Ook hier biedt de applicatie de mogelijkheid om iedere activiteit te voorzien van een status (nieuw, in uitvoering, gereed). Door eenvoudig een totaaloverzicht te genereren kan eenvoudig een planning worden opgesteld en de voortgang van de werkzaamheden worden bewaakt. De acties zijn voorzien van datum, medewerker, omschrijving, uren en materiaalkosten.

Vanzelfsprekend is het ook hier mogelijk om de bijbehorende documenten, facturen, rapportages en foto’s meteen te koppelen aan de geregistreerde acties.

 

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences