Project uitgelicht: BRL-inspecties bij gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad heeft er bewust voor gekozen de inspecties conform BRL K14020 uit te laten voeren door een onafhankelijk adviesburo. Sencon heeft opdracht gekregen tot het jaarlijks uitvoeren van de inspecties conform BRL K14020 voor alle riooltechnische installaties.

BRL K14020 is de norm voor Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompen en gemalen. Door het toepassen van de norm is het mogelijk de actuele staat van onderhoud van de objecten te beoordelen volgens een vaste methodiek. Het voordeel voor de gemeente Lelystad is, dat zij direct na het uitvoeren van de inspectie inzage heeft in de inspectieresultaten, aandachtpunten en te nemen maatregelen. Deze worden vervolgens uitbesteed aan een externe onderhoudsbedrijf.

Door het uit laten voeren van de inspectie door een onafhankelijk adviesburo creeert de gemeente de mogelijheid om  een controle te verzorgen op het preventieve en correctieve onderhoud, welke door een externe onderhoudspartij is uitgevoerd.

De inspecties voor 2016 zijn inmiddels afgerond, waarbij de resultaten zijn vastgelegd in de bij de gemeente toegepaste SAM® Beheerapplicatie. Daarnaast kunnen de resultaten op basis van de algemene beoordeling van de afzonderlijke componenten direct worden doorvertaald naar een actuele meerjarenbegroting.

Voor meer informatie kunt u contct opnemen met dhr. J. Betten van de gemeente Lelystad, bereikbaar op tel. nr. 0320-278156.

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences