Inventarisatie hoofdgemalen Grootegast afgerond

Gemeente Grootegast

Nadat in 2011 een inventarisatie en NEN keuring van alle drukrioolinstallaties heeft plaatsgevonden, zijn in 2012 alle hoofdgemalen en randvoorzieningen in kaart gebracht. Alle installaties zijn beoordeeld op hoofdcomponent niveau, zijn gekeurd conform de NEN 3140 en zijn alle resultaten vastgelegd in de SAM beheerapplicatie. Ook zijn de beschikbare documentatiemappen gedigitaliseerd en zijn alle relevante tekeningen en voorschriften in SAM opgenomen achter het desbetreffende object.

 

© Sencon B.V. | Advies in gemaal- en waterbeheer
© Dycon B.V. | Interactive Experiences